Από 1/6/22 το κατάστημα θα παραμενει κλειστό τα Σάββατα