Με πλαίσια αλουμινίου

Με πλαίσια αλουμινίου για ξύλο ή τζάμι